EPV TUULIVOIMA JA UUSI TEKNOLOGIA

EPV Tuulivoima ja uusi teknologia -liiketoiminta-alueen tavoitteena on lisätä päästöttömän energiatuotannon osuutta konsernissa.

EPV Energiasta on kasvanut yksi Suomen merkittävimmistä tuulivoiman tuottajista. Alan huikea teknologinen kehitys indikoi suuria myös tulevaisuuden suhteen.

Vuosi 2018 oli EPV:n tuulivoimaliiketoiminnalle suuri vuosi monella tapaa. Suomen suurin tuulivoimapuisto valmistui keväällä Kristiinankaupungin Metsälään. Samalla juhlittiin yhtiön kymmenvuotista taivalta teollisen mittakaavan tuulivoimatuotannossa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana alan teknologinen kehitys on ollut valtavaa. Esimerkiksi voimaloiden napakorkeus ja lapojen pyyhkäisyala ovat liki kaksinkertaistuneet. Tuottavuuskehitys on ollut jopa kymmenen prosentin luokkaa vuosittain. Tuotantokustannukset ovat niin ikään alentuneet merkittävästi, minkä seurauksena tuulivoimasta on tullut markkinoiden edullisin tapa tuottaa sähköä. Vuoden 2018 päättyessä tuulivoima tuotti jo noin kuudenneksen EPV:n sähkönhankinnasta.

Alan suotuisa kehitys saa EPV:n panostamaan tuulivoimaan voimakkaasti myös tulevaisuudessa. Vuoden 2018 lopussa EPV:llä oli yhtä paljon tulevia rakennuspaikkoja kuin valmiina. Yli 80 uudelle turbiinille on jo lainvoimaiset rakennusluvat. Jos ja kun nämä rakennetaan, ne tuottaisivat tämän hetken tekniikalla jo selvästi enemmän sähköä kuin tällä hetkellä käytössä olevat 82 voimalaa.

Tuulivoima elää parhaillaan markkinaehtoisuuden kynnyksellä. Järjestelmä- ja säätökustannukset vaikuttavat tulevaisuudessa olennaisesti, kuinka paljon tuulivoimahankkeita voidaan toteuttaa.

EPV:n tuulivoiman kehitys 10 vuoden aikana

EPV:n tuulivoimayhtiöiden teollisen mittakaavan tuulivoimapuistojen kehitys:

Myös turbiinien eliniät ovat kasvaneet: aiemmin tähdättiin 20 vuoden ikään, nyt voidaan puhua jo 25–30 vuodesta.

Aurinkovoima ja energian varastointi tulleet EPV:n työpöydälle

Tuulivoiman menestystarina ja ennakoimattoman nopea kehitys on opettanut suhtautumaan avoimin mielin myös aurinkovoiman ja energiavarastoinnin arkipäiväistymiseen. EPV varautuu  siihen, että myös niistä tulisi tulevaisuudessa taloudellisesti kannattavia.

Uusiutuvien energianlähteiden kausi- ja tuotantovaihtelun haasteet kaipaavat vielä pitävää ratkaisua. EPV:ssä tutkitaan ja seurataan siksi teollisen mittakaavan energiavarastointia ja sen kehitystä. Koska teollisessa mittakaavassa energian varastoinnin mittaluokat ovat niin suuret, vielä tällä hetkellä tiedossa ei ole voittavaa teknologiaa. Jatkuvaa tutkimus- ja kehitystyötä siis tarvitaan.

Aurinkovoimatuotannon suotuisa kustannuskehitys on tuulivoiman tapaan ollut todella voimakasta. Etelä-Euroopan ja päiväntasaajan aurinkoisissa olosuhteissa aurinkosähkö on jo nyt edullisin tapa tuottaa sähköä. Suomen oloissa tähän liittyy luontainen takamatka.

Aurinkoenergian tutkimiseen EPV on ottanut käyttöön oman erillisen mittauslaitoksen Alavudella Vuorennevalla. Mittaamme laitoksessa auringonsäteilyä ja paneelien tuottoa, jotta saamme kokemusta aurinkovoiman käyttäytymisestä Suomessa teollisessa mittakaavassa. Samalla opimme tulevaisuuden varalta, mitä suuressa aurinkopuistossa on tulevaisuudessa otettava huomioon.

Teknologian kehittyessä Suomesta voi tulla, pohjoisesta sijainnistaan huolimatta, kohtuullinen aurinkoenergian tuottaja osana laajempaa tuotantomuotojen palettia.

Tuulivoimaa EPV Energialle