EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA €1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017Liitetieto
LIIKEVAIHTO169 262 200,02127 056 503,851
Liiketoiminnan muut tuotot4 266 067,184 029 687,572
Materiaalit ja palvelut-99 150 967,83-64 085 304,253
Henkilöstökulut-4 810 915,00-4 636 460,194
Poistot ja arvonalentumiset-3 126 998,30-3 199 531,615
Liiketoiminnan muut kulut-71 607 672,08-61 107 199,726
LIIKETULOS-5 168 286,01-1 942 304,35
Rahoitustuotot ja -kulut-1 433 149,02-1 141 738,307
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA-6 601 435,03-3 084 042,65
Tilinpäätössiirrot
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus574 215,4868 421,96
Saadut konserniavustukset6 028 314,643 822 906,40
6 602 530,123 891 328,36
Tuloverot0,000,008
TILIKAUDEN TULOS1 095,09807 285,71