EPV VERKKOLIIKETOIMINTA

EPV Verkkoliiketoiminta -alueella tuotetaan palveluja pääosin EPV Energian osakkaille, konsernin omille yhtiöille sekä sähkön siirron asiakkaina toimiville sähkönjakeluyhtiöille ja sähkön loppukäyttäjille.

EPV verkkoliiketoiminta-alueen vuosi 2018 oli työntäyteinen. Uusia liittymissopimuksia ja niihin liittyviä sähköasemien ja voimajohtojen rakentamishankkeita käynnistyi ennätysmäärät. Sähkönsiirron toimintavarmuus jatkui hyvänä. Konsernin alueverkkoyhtiöt päätettiin sulauttaa yhteen.

EPV Energian tytäryhtiö EPV Alueverkko Oy (EPA) on Suomen toiseksi suurin sähkönsiirtäjä. EPA:lla on asiakkaina jakeluverkkoyhtiöitä, suurteollisuutta ja energia-alan tuotantolaitoksia Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla sekä Pohjois-Suomessa.

Verkkoa kehitetään tuulivoiman lisääntyessä

Vuoden 2018 aikana EPV Alueverkko solmi uusia tuulivoiman verkkoliittymiä ennätyksellisen määrän. EPA:n verkossa on liitettynä tällä hetkellä 5 toimivaa tuulivoimapuistoa, ja uusien verkkoliittymien rakentaminen kuuden uuden tuulivoimapuiston osalta on aloitettu. Sähköä tarvitaan hankealueilla jo rakentamisen alkuvaiheessa, joten liittymät tehdään valmiiksi hyvissä ajoin ennen puistojen käyttöönottoa.

EPA kehittää siirtoverkkoa pitkäjänteisesti suunnittelemalla ja rakentamalla voimajohtoja, jotka pystyvät tulevaisuudessa paremmin ottamaan vastaan suunnitteilla olevaa tuotantoa ja siirtämään sitä edelleen verkkoalueen kulutukseen ja kantaverkkoon. Vuosien 2006–2018 aikana EPA on rakentanut tai saneerannut 290 kilometriä voimajohtoa, mikä tarkoittaa keskimäärin 24 kilometriä vuodessa.

Vuonna 2018 käynnistettiin kahden kokonaan uuden voimajohdon suunnittelu ja luvittaminen. Voimajohdot kulkevat Teuvalta Kristiinankaupunkiin ja Maalahdesta Laihialle Rajavuoren tuulipuiston kautta Höysälään. Johtojen odotetaan valmistuvan vuonna 2021.

Vuoden aikana oli rakenteilla voimajohtoja:

  • Tuovila – Höysälä 16 km (valmistui alkuvuodesta 2018)
  • Kurikka – Närpiö johdinvaihto 4 km (valmistui loppuvuodesta 2018)
  • Petolahti – Vaskiluoto 32 km (valmistuu keväällä 2019)
  • Seinäjoki – Itikka – Niemistö 10 km (valmistuu keväällä 2019)
  • Vöyri – Lotlax 5 km (valmistuu kesällä 2019)

EPV Alueverkon investointeihin kuuluvat voimajohtojen lisäksi sähköasemat. Vuoden 2018 aikana allekirjoitettiin hankesopimukset kolmen uuden sähköaseman rakentamisesta ja viiden olemassa olevan sähköaseman laajennustöiden toteutuksesta.

EPV Alueverkko ja EPV Tuotantoverkot sulautetaan yhteen

EPV konsernin alueverkkoyhtiöt EPV Alueverkko ja EPV Tuotantoverkot päätettiin sulauttaa yhdeksi yhtiöksi. Vuoden 2019 alusta yhtiöiden toiminta jatkuu EPV Alueverkon nimellä. Sulauttamisen tarkoituksena on poistaa päällekkäisiä toimintoja, koska verkkoliiketoimintaa harjoittavalla verkkoyhtiöllä on paljon vastuu- ja raportointivelvoitteita.

EPA kulutukseen luovutus verkosta

EPA kulutuksen suurin tunnin huipputeho