EPV Alueverkko Oy:n eriytetty sähköverkkotoiminnan tilinpäätös sähkömarkkinalain 32 § mukaisesti.
EPV Alueverkko Oy:n tilinpäätös on luettavissa kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilta www.epa.fi.

TULOSLASKELMA €1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
LIIKEVAIHTO49 069 966,5846 036 654,81
Liiketoiminnan muut tuotot1 220 122,14427 510,95
Materiaalit ja palvelut-37 549 840,71-34 817 769,28
Henkilöstökulut-297 953,62-335 756,58
Liiketoiminnan muut kulut-7 179 174,88-7 523 804,22
LIIKETULOS5 263 119,513 786 835,68
Rahoitustuotot ja -kulut-10 296,74-13 089,21
TULOS ENNEN
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA5 252 822,773 773 746,47
Tilinpäätössiirrot
Annetut konserniavustukset-5 252 563,98-3 772 906,40
Tuloverot-258,79-840,07
TILIKAUDEN TULOS0,000,00
TASE €31.12.201831.12.2017
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet8 234 049,992 914 227,17
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ8 234 049,992 914 227,17
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Lyhytaikaiset saamiset17 881 264,7312 345 732,64
Rahat ja pankkisaamiset16 532,442 215 155,55
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ17 897 797,1714 560 888,19
26 131 847,1617 475 115,36
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma2 522,822 522,82
Edellisten tilikausien tulos90 370,6390 370,63
Tilikauden tulos0,000,00
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ92 893,4592 893,45
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen vieras pääoma3 820 717,680,00
Lyhytaikainen vieras pääoma22 218 236,0317 382 221,91
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ26 038 953,7117 382 221,91
26 131 847,1617 475 115,36
RAHOITUSLASKELMA €20182017
Liiketoiminta
Liiketulos5 263 119,513 786 835,68
Käyttöpääoman muutos (1)-4 134 506,971 150 418,08
Maksetut korot-10 430,26-13 089,94
Saadut korot133,520,73
Maksetut verot-258,79-840,07
Liiketoiminnan rahavirta1 118 057,014 923 324,48
Investoinnit
Verkon rakentaminen-5 319 822,82-4 072 729,53
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot0,001 955 331,42
Inv. liitt. lyhytaikaisten korottomien saamisten lis.(-) tai väh.(+)2 424 610,968 980 954,87
Inv. liitt. lyhytaikaisten korottomien velkojen lis.(+) tai väh.(-)-469 279,54-1 629 677,00
Investointien rahavirta-3 364 491,405 233 879,76
Rahoitus
Pitkäaikaisten lainojen nostot1 105 717,68-1 940 568,07
Pitkäaikaisten korottomien velkojen lis.(+) tai väh.(-)2 715 000,000,00
Lyhytaikaisten korollisten velkojen lis.(+) tai väh.(-)1 479 657,58-2 228 574,22
Annetut konserniavustukset korollinen-5 252 563,98-3 772 906,40
Rahoituksen rahavirta47 811,28-7 942 048,69
Rahavarojen muutos-2 198 623,112 215 155,55
Likvidit varat 1.1.2 215 155,550,00
Likvidit varat 31.12.16 532,442 215 155,55
(1) Käyttöpääoman muutos
Korottomien saamisten lisäys(-) tai vähennys(+)-7 960 143,05-469 798,20
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis.(+) tai väh.(-)3 825 636,081 620 216,28
-4 134 506,971 150 418,08