KONSERNITASE €31.12.201831.12.2017Liitetieto
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet24 809 982,8919 040 529,559
Aineelliset hyödykkeet448 409 891,92435 936 978,1910
Sijoitukset12
Osuudet saman konsernin yrityksissä263 570,01263 570,01
Osuudet omistusyhteysyrityksissä151 815 020,41166 249 416,67
Muut osakkeet ja osuudet5 195 791,325 369 572,56
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ630 494 256,55626 860 066,98
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus5 940 285,655 824 595,5013
Pitkäaikaiset saamiset45 294 653,9038 790 895,8014
Lyhytaikaiset saamiset66 200 741,0775 075 358,2115
Rahat ja pankkisaamiset79 533 837,6250 693 761,37
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ196 969 518,24170 384 610,88
827 463 774,79797 244 677,86
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA16
Osakepääoma13 773 219,8013 468 863,70
Osakeanti0,00421 044,10
Ylikurssirahasto51 932 551,8451 932 551,84
Arvonkorotusrahasto1 244 855,671 244 855,67
Vararahasto5 272 584,105 272 584,10
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto191 144 359,28197 891 671,28
Edellisten tilikausien tulos 86 178 561,0075 874 946,73
Tilikauden tulos-3 728 813,4110 303 614,27
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ345 817 318,28356 410 131,69
VÄHEMMISTÖOSUUS8 088 471,837 995 523,12
VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka17 086 618,2016 982 041,7417
Pitkäaikainen vieras pääoma356 672 479,50313 196 572,3018
Lyhytaikainen vieras pääoma99 798 886,98102 660 409,0119
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ473 557 984,68432 839 023,05
827 463 774,79797 244 677,86