TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT (1 000 €)
KonserniEmoyhtiö
2018201720182017
1. LIIKEVAIHTO
Sähkön myynti267 593 1)182 085 1)159 917118 638
Lämmön myynti32 58422 7831 6611 424
Muu toiminta62 09160 3767 6846 995
362 268265 244169 262127 057
1) Nord Pool -sähköpörssin tai muiden tukkumarkkinoiden kanssa tehdyt kaupat
(myynnit ja ostot) on esitetty aikaisempien vuosien tapaan bruttoperiaatteella.
2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT
Vuokratuotot405449379435
Käyttöomaisuuden myyntivoitot503000
Muut tuotot2 8065 0963 8873 595
3 7135 5454 2664 030
3. MATERIAALIT JA PALVELUT
Energian ostot ja siirtomaksut183 671 1)129 636 1)80 92959 540
Polttoaineet36 13821 4335860
Päästöoikeusostot16 8262 61316 1812 608
Ostot tilikauden aikana236 635153 68297 69662 148
Varastojen lisäys(-) tai vähennys(+)-137-26200
Ulkopuoliset palvelut4 4282 9681 4551 937
240 926156 38899 15164 085
1) Nord Pool -sähköpörssin tai muiden tukkumarkkinoiden kanssa tehdyt kaupat
(myynnit ja ostot) on esitetty aikaisempien vuosien tapaan bruttoperiaatteella.
4. HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja palkkiot7 1285 4143 9273 760
Eläkekulut1 3271 035755734
Muut henkilösivukulut191184128143
8 6456 6324 8114 636
Toimitusjohtajalle ja hallitukselle
maksetut palkat ja palkkiot510509495496
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana101714845
5. POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat hyödykkeet4604606060
Muut pitkävaikutteiset menot1 4271 247353434
Rakennukset ja rakennelmat3 1201 904150145
Koneet ja kalusto18 83312 182659592
Siirto- ja jakeluverkosto3 3843 2591 9051 969
Muut aineelliset hyödykkeet727200
Turvevarat1174300
27 41319 1683 1273 200
6. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Kiinteät energian ostot62 28757 54168 36458 701
Ulkopuoliset palvelut13 7069 546811634
Hallinnon kulut1 394932844660
Vuokrat1 5351 267383375
Aineet ja tarvikkeet1 762894204196
Muut henkilöstökulut638507406418
Vastuumenot ja julkiset maksut2 155860124122
Muut kulut4603724710
83 93771 91771 60861 107
Tilintarkastajan palkkiot
Tilintarkastus1171026368
Todistukset ja lausunnot2221
Veroneuvonta22392139
Muut palvelut18141613
160158102122
7. RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Osinkotuotot
Muilta176856176856
176856176856
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä--82286
Osakkuusyrityksiltä39333333
Muilta396463344355
435496459673
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksiltä--00
Osakkuusyrityksiltä-27-3200
Muille-6 779-5 634-2 068-2 671
-6 806-5 666-2 068-2 671
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-6 195-4 315-1 433-1 142
8. TULOVEROT
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta7722000
Laskennallisen verovelan muutos1052 452--
1822 67200