TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
KonserniEmoyhtiö
2018201720182017
9. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1.1 4511 4451 2511 245
Lisäykset 711311
Vähennykset0-50-5
Hankintameno 31.12.1 4581 4511 2541 251
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.-322-242-300-240
Tilikauden poistot -80-80-60-60
Kirjanpitoarvo 31.12.1 0571 129894951
Liikearvo
Hankintameno 1.1.6 0006 00000
Hankintameno 31.12.6 0006 00000
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.-3 600-3 20000
Tilikauden poistot -400-40000
Kirjanpitoarvo 31.12.2 0002 40000
Päästövähenemät
Hankintameno 1.1.4 1475 2414 1475 241
Lisäykset 1 0588441 058844
Vähennykset -1 455-1 937-1 455-1 937
Hankintameno 31.12.3 7504 1473 7504 147
Kirjanpitoarvo 31.12.3 7504 1473 7504 147
Muut pitkävaikutteiset menot
Hankintameno 1.1.18 55817 9064 7904 474
Lisäykset 8 046 1)652 1)4316
Vähennykset 00-10
Hankintameno 31.12.26 60418 5584 7934 790
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.-7 195-5 968-3 559-3 125
Vähennysten kertyneet poistot 0010
Tilikauden poistot -1 407-1 227-353-434
Kirjanpitoarvo 31.12.18 00311 3648831 232
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1.30 15730 59210 18910 960
Lisäykset 9 1111 5071 0651 171
Vähennykset -1 455-1 942-1 456-1 942
Hankintameno 31.12.37 81330 1579 79810 189
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.-11 116-9 410-3 859-3 365
Vähennysten kertyneet poistot0010
Tilikauden poistot -1 887-1 707-413-494
Kirjanpitoarvo 31.12.24 81019 0415 5286 330
10. AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa-alueet
Hankintameno 1.1.6 4056 1162 5292 529
Lisäykset 3 903310190
Vähennykset -131-2200
Siirrot erien välillä652000
Hankintameno 31.12.10 8296 4052 5492 529
Kirjanpitoarvo 31.12.10 8296 4052 5492 529
Maa-alueiden hankintamenoon sisältyvät arvonkorotukset
Arvonkorotukset 1.1.16821 6821 6821 682
Arvonkorotukset 31.12.1 6821 6821 6821 682
Arvonkorotus perustuu todennäköiseen luovutushintaan.
Arvonkorotuksen laskennallinen vero-osuus336336336336
Turvevarat
Hankintameno 1.1.1 1511 09700
Lisäykset 3 3325400
Hankintameno 31.12.4 4831 15100
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.-71-2700
Tilikauden poistot -117-4300
Kirjanpitoarvo 31.12.4 2961 08000
Rakennukset
Hankintameno 1.1.49 16048 4695 9065 914
Lisäykset 29 928 1)862 1)18163
Vähennykset 0-3530-353
Siirrot erien välillä01820182
Hankintameno 31.12.79 08849 1605 9245 906
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.-10 973-9 423-3 990-4 198
Vähennysten kertyneet poistot 03530353
Tilikauden poistot -3 120-1 904-150-145
Kirjanpitoarvo 31.12.64 99538 1861 7841 916
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1.256 552249 76420 84617 685
Lisäykset 126 233 1)7 018 1)223 391
Vähennykset -129-470-47
Siirrot erien välillä0-1820-182
Hankintameno 31.12.382 656256 55220 86820 846
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.-63 443-51 167-9 549-9 004
Vähennysten kertyneet poistot 12947047
Tilikauden poistot -18 995-12 322-659-592
Kirjanpitoarvo 31.12.300 348193 11010 66011 298
Kirjanpitoarvosta 31.12. tuotantotoiminnan koneiden ja laitteiden osuus299 180191 83110 47811 076
1) lisäykset pääosin tuulivoimainvestointeja
Siirtoverkosto
Hankintameno 1.1.72 13654 87053 75151 537
Lisäykset 3 21417 266312 214
Vähennykset -2 8350-2 8350
Hankintameno 31.12.72 51572 13650 94653 751
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.-19 420-17 095-17 998-16 029
Vähennysten kertyneet poistot 64606460
Tilikauden poistot -2 450-2 326-1 905-1 969
Kirjanpitoarvo 31.12.51 29152 71631 68935 753
Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1.1 0811 08100
Hankintameno 31.12.1 0811 08100
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.-646-57400
Tilikauden poistot -72-7200
Kirjanpitoarvo 31.12.36243500
Keskeneräiset turvehankinnat
Hankintameno 1.1.5 4794 98200
Lisäykset 60276000
Vähennykset -4 038-26200
Siirrot erien välillä-652000
Hankintameno 31.12.1 3925 47900
Kirjanpitoarvo 31.12.1 3925 47900
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1.138 52649 44346204
Lisäykset 8 98392 30636842
Vähennykset -132 611-3 224-3-200
Hankintameno 31.12.14 897138 52641046
Kirjanpitoarvo 31.12.14 897138 52641046
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Hankintameno 1.1.530 490415 82383 07877 869
Lisäykset 176 196118 5754585 809
Vähennykset -139 744-3 908-2 838-601
Hankintameno 31.12.566 942530 49080 69783 078
Kertyneet poistot ja arvonalennukset 1.1.-94 553-78 286-31 536-29 231
Vähennysten kertyneet poistot 775401646401
Tilikauden poistot -24 754-16 668-2 714-2 706
Kirjanpitoarvo 31.12.448 410435 93747 09351 542
11. AKTIVOIDUT KORKOMENOT
Aktivoitu tilikaudella831 06800
Aktivoituja korkomenoja poistamatta
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat02 02300
Muut pitkävaikutteiset menot1417000
Rakennukset ja rakennelmat67732200
Koneet ja kalusto3 7412 32200
4 5594 73700
12. SIJOITUKSET
Osuudet saman konsernin yrityksissä
Hankintameno 1.1.264264140 783123 668
Lisäykset 0011 35317 115
Hankintameno 31.12.264264152 136140 783
Kirjanpitoarvo 31.12.264264152 136140 783
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Hankintameno 1.1.166 249166 225155 767155 737
Lisäykset 030030
Vähennykset -14 434-6-11 2820
Hankintameno 31.12.151 815166 249144 485155 767
Kirjanpitoarvo 31.12.151 815166 249144 485155 767
Muut osakkeet ja osuudet
Hankintameno 1.1.5 3706 5235 3706 523
Lisäykset 420420
Vähennykset -216-1 154-216-1 154
Hankintameno 31.12.5 1965 3705 1965 370
Kirjanpitoarvo 31.12.5 1965 3705 1965 370
Sijoitukset yhteensä
Hankintameno 1.1.171 883173 012301 919285 928
Lisäykset 423011 39417 145
Vähennykset -14 650-1 159-11 497-1 154
Hankintameno 31.12.157 274171 883301 816301 919
Kirjanpitoarvo 31.12.157 274171 883301 816301 919
TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
SIJOITUKSET
Yhtiön nimiKotipaikkaKonsernin omistusosuus-%Konsernin äänivaltaosuus-%Emoyhtiön omistusosuus-%Emoyhtiön omistamat osakkeet
KplKirjanpitoarvo
Osuudet saman konsernin yrityksissä
EPV Alueverkko OyVaasa100,0100,0100,01503
EPV Bioturve OyVaasa100,0100,0100,01 0006 150
EPV Tase OyVaasa100,0100,0100,0500500
EPV Tuulivoima Oy (A)Vaasa100,0100,0100,01 0004 750
EPV Tuulivoima Oy (B)Vaasa100,0100,0100,05 20025 933
EPV Tuulivoima Oy (C)Vaasa100,0100,0100,04 70023 500
EPV Tuulivoima Oy (D) Vaasa100,0100,0100,010 00050 000
Tornion Voima OyTornio100,0100,0100,07 50015 008
Vaskiluodon Teollisuuskiinteistöt OyVaasa100,0100,0100,04 000264
EPV Teollisuusverkot Oy (A)Vaasa90,090,090,0903
EPV Tuotantoverkot OyHelsinki100,0100,0100,016 00017 115
Rajakiiri Oy (A)Tornio60,260,260,29 4313 313
Rajakiiri Oy (B)Tornio75,275,275,25 7624 246
Seinäjoen Voima OyVaasa100,0100,0100,01 0011 353
EPM Metsä OyVaasa50,050,050,0200 000174
Rapid Power OyVaasa50,050,050,05 00015 904
Suomen Merituuli OyHelsinki50,050,050,01 0001 000
Vaskiluodon Voima OyVaasa50,050,050,0300505
Raahen Voima OyRaahe25,025,025,0675 6258 376
Voimapiha Oy (A)Helsinki16,732,716,7200 00020 000
Woodtracker OyEspoo17,617,617,630 00030
Pohjolan Voima Oyj (A)692 549
Pohjolan Voima Oyj (B)230 558
Pohjolan Voima Oy (B2)297 418
Pohjolan Voima Oyj (C2)11 624
Pohjolan Voima Oyj (C)318 041
Pohjolan Voima Oyj (M)9 355
Pohjolan Voima Oyj (V)224 735
5,51 784 28038 087
Teollisuuden Voima Oyj (A)44 562 213
Teollisuuden Voima Oyj (B)44 562 203
Teollisuuden Voima Oyj (C)2 246 704
6,691 371 12058 592
Manga LNG Oy5,01 389 8851 818
Suomen Energiavarat Oy (A)Vaasa100,04 4003
Suomen Energiavarat Oy (B)Vaasa3,91 1764 998
Muut195
301 816
TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
KonserniEmoyhtiö
2018201720182017
13. VAIHTO-OMAISUUS
Voimalaitosten polttoaineet5 9405 82500
14. PITKÄAIKAISET SAAMISET
Lainasaamiset45 03738 48445 03738 922
Muut pitkäaikaiset saamiset258307199250
45 29538 79145 23639 172
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Lainasaamiset--420858
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Lainasaamiset44 51637 96344 51637 963
15. LYHYTAIKAISET SAAMISET
Myyntisaamiset41 56531 34217 10811 998
Lainasaamiset007 8583 823
Maksamaton osakepääoma 1)024 767024 767
Siirtosaamiset *)12 18410 9472 8792 800
Muut saamiset12 4528 019436180
66 20175 07528 28143 568
1) Osakeantisaamiset liittyvät tuulivoimainvestointeihin ja OL3-hankkeeseen.
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Myyntisaamiset--11
Lainasaamiset--7 8583 823
Muut saamiset--111117
--7 9713 941
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä
Myyntisaamiset6 6234 4015032
Siirtosaamiset78387838
Muut saamiset4384741534
7 1404 913143104
*) Siirtosaamisten olennaiset erät
Jaksotetut sähkön ostot2 6472 6322 6472 632
Jaksotetut sähkön ja lämmön myynnit99252460
Jaksotetut energiatuet7 6667 03300
Jaksotetut korkotuotot53385339
Jaksotetut alv:t01300
Jaksotetut vakuutusmaksut3910160
Jaksotettu investointituki06800
Muut786539167130
12 18410 9472 8792 800
16. OMA PÄÄOMA
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1.13 46912 96113 46912 961
Osakepääoman korotus304508304508
Osakepääoma 31.12.13 77313 46913 77313 469
Osakeanti 1.1.421929421929
Siirto osakepääomaan-281-508-281-508
Merkintäsitoumusten raukeaminen-1400-1400
Osakeanti 31.12.04210421
Ylikurssirahasto 1.1.51 93351 93351 93351 933
Ylikurssirahasto 31.12.51 93351 93351 93351 933
Arvonkorotusrahasto 1.1.1 2451 2451 2451 245
Arvonkorotusrahasto 31.12.1 2451 2451 2451 245
Vararahasto 1.1.5 2735 2735 2735 273
Vararahasto 31.12.5 2735 2735 2735 273
Sidottu oma pääoma yhteensä72 22372 34072 22372 340
Vapaa oma pääoma
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.197 892197 892197 892197 892
Sijoitus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon1 32701 3270
Merkintäsitoumusten raukeaminen-8 0740-8 0740
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.191 144197 892191 144197 892
Tulos edellisiltä tilikausilta 1.1.86 17975 87516 63515 827
Tulos edellisiltä tilikausilta 31.12.86 17975 87516 63515 827
Tilikauden tulos-3 72910 3041807
Vapaa oma pääoma yhteensä273 594284 070207 780214 526
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ345 817356 410280 003286 866
Poistoero
Poistoerosta omaan pääomaan kirjattu osuus60 95660 605--
Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12.
Edellisten tilikausien tulos--16 63515 827
Tilikauden tulos--1807
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto--191 144197 892
--207 780214 526
kpl1 000 €
A1-sarja
- oikeus saada yhtiön Teollisuuden Voima Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella Olkiluoto 1, Olkiluoto 2 ja Olkiluoto 3 ydinvoimalaitosyksiköiltä saama ydinvoimalla tuotettu sähkö3 630 8986 173
A2-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oy:n B-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 ydinvoimalaitosyksiköiltä saama ydinvoimalla tuotettu sähkö250 000425
A3-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oy:n B2-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluoto 3 ydinvoimalaitosyksiköltä saama ydinvoimalla tuotettu sähkö600 4861 021
B-sarja
- oikeus saada yhtiön Teollisuuden Voima Oyj:n C-sarjan ja Pohjolan Voima Oy:n C2-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa Meri-Porin hiilivoimalaitoksella tuotettu sähkö64 653110
C-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oy:n M-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa Mussalon Voima Oy:ssä tuotettu sähkö20 51735
D1-sarja
- oikeus saada yhtiön Vaskiluodon Voima Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama Vaasan lämpövoimalaitoksella tuotettu sähkö562 500956
D2-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oy:n V-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa Vaskiluodon Voima Oy:n Vaasan lämpövoimalaitoksella tuotettu sähkö113 091192
D3-sarja
- oikeus saada yhtiön Seinäjoen Voima Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama Seinäjoen lämpövoimalaitoksella tuotettu sähkö13 50023
E1-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oy:n A-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa vesivoimalla Suomessa tuotettu sähkö543 375924
E2-sarja
- oikeus saada yhtiön osakkuusyhtiön Rapid Power Oy:n yhtiölle välittämä Norjassa vesivoimalla tuotettu ja Suomeen siirretty sähkö265 440451
E3-sarja
- oikeus saada yhtiön Voimapiha Oy:n A-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa vesivoimalla Ruotsissa tuotettu sähkö110 000187
F-sarja
- oikeus saada yhtiön Pohjolan Voima Oy:n C-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama pääasiassa Tahkoluodon ja Kristiinan voimalaitoksilla tuotettu sähkö197 964337
G-sarja
- oikeus muihin osakesarjoihin sisältymättömiin tuottoihin ja maksuvelvollisuus vastaaviin kuluihin302 400514
M-sarja
- oikeus saada yhtiön Manga LNG Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama nesteytetty maakaasu (LNG)6 00010
P1-sarja
- oikeus saada yhtiön kolmansilta hankkimat päästövähenemäoikeudet ja velvollisuus vastata asianomaisen oikeuksien hankinnan yhtiölle aiheuttamista kiinteistä kustannuksista omistamansa P1-sarjan osakemäärän suhteessa ja muuttuvista kustannuksista ottamiensa oikeuksien suhteessa74 000126
P2-sarja
- oikeus saada yhtiön kolmansilta vuonna 2011 tai myöhemmin tehtyjen hankintapäätösten perusteella hankitut päästövähenemäoikeudet ja velvollisuus vastata asianomaisen oikeuksien hankinnan yhtiölle aiheuttamista kiinteistä kustannuksista omistamansa P2-sarjan osakemäärän suhteessa ja muuttuvista kustannuksista ottamiensa oikeuksien suhteessa43 80074
T1-sarja
- oikeus saada yhtiön Tornion Voima Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama Tornion lämpövoimalaitoksella tuotettu sähkö120 000204
T2-sarja
- oikeus saada yhtiön Raahen Voima Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama Raahen CHP-voimalaitoksella tuotettu sähkö49 53184
W1-sarja
- oikeus saada yhtiön Innopower Oy:n A- ja C-sarjan osakkeiden, Rajakiiri Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö86 971148
W2-sarja
- oikeus saada yhtiön EPV Tuulivoima Oy:n A-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö47 45681
W3-sarja
- oikeus saada yhtiön Suomen Merituuli Oy:n osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö4 9878
W4-sarja
- oikeus saada yhtiön EPV Tuulivoima Oy:n B-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö259 325441
W5-sarja
- oikeus saada yhtiön EPV Tuulivoima Oy:n C-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö235 000400
W6-sarja
- oikeus saada yhtiön EPV Tuulivoima Oy:n D-sarjan osakkeiden tai niiden sijaan tulleiden osakkeiden perusteella saama tuulivoimalla tuotettu sähkö500 000850
8 101 89413 773
Kunkin osakesarjan omistajat vastaavat ao. sarjan kiinteistä kustannuksista osakemäärien suhteessa ja muuttuvista kustannuksista ottamiensa energiamäärien suhteessa.
TASEEN LIITETIEDOT (1 000 €)
KonserniEmoyhtiö
2018201720182017
17. TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Laskennallinen verovelka kertyneestä poistoerosta17 08716 9823 8073 922
18. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lainat rahoituslaitoksilta269 518235 67138 10450 767
Muut pitkäaikaiset velat87 15477 52672 48970 455
356 672313 197110 593121 223
Velat saman konsernin yrityksille
Muut pitkäaikaiset velat--200250
Velat omistusyhteysyrityksille
Muut pitkäaikaiset velat74 08972 00572 28970 205
Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua
Lainat rahoituslaitoksilta13 55718 12700
Muut pitkäaikaiset lainat72 28970 20572 28970 205
85 84688 33272 28970 205
19. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lainat rahoituslaitoksilta43 55254 96921 6649 000
Saadut ennakot5 3169900
Ostovelat29 85433 39619 03712 305
Siirtovelat *)8 5646 3474 5594 670
Muut lyhytaikaiset velat12 5127 8491 5173 429
99 799102 66046 77629 405
Velat saman konsernin yrityksille
Ostovelat--4 0491 454
Muut lyhytaikaiset velat--2002 625
--4 2494 079
Velat omistusyhteysyrityksille
Ostovelat14 17710 44213 7519 679
Muut lyhytaikaiset velat364351364351
14 54110 79314 11510 030
*) Siirtovelkojen olennaiset erät
Sähkön myynnit3 3363 2063 2743 206
Korkokulut1 9201 444665851
Henkilöstökulujaksotukset1 208848615607
Muut2 10084946
8 5646 3474 5594 670
20. VASTUUSITOUMUKSET
Tililimiittisopimukset
Myönnetyn limiitin kokonaismäärä50 00046 00013 00013 000
Käytössä12 8255 23100
Leasingsopimuksista maksettavat määrät
Seuraavalla tilikaudella maksettavat50114210
Myöhemmin maksettavat652412
115148412
Pantatut osakkeet, osakkeiden kirjanpitoarvo
Omistusyhteysyrityksen velasta1 8181 8181 8181 818
Takaukset
Omistusyhteysyrityksen velasta10 21312 28710 21312 287
Muun yrityksen velasta1 7601 6101 7601 610
11 97313 89811 97313 898
Muut vastuut
Konserniyhtiön puolesta8 89341 9328 89341 932
Muut omat vastuut29 19727 43921 84623 603
38 09169 37030 73965 535
Emoyhtiöllä on toimitiloistaan 5 vuoden pitkäaikainen vuokrasopimus. Vuokra-aika alkoi 1.1.2015. Sopimuksesta aiheutuu yhtiölle vuokravastuu.
Tuulivoimahankkeisiin liittyy tavanomaiset, pitkäaikaiset vuokravastuut maanomistajille sekä vastuu tuotannon loppuessa laitteiden purkamisesta sekä kohteen ennallistamisesta.
21. JOHDANNAISSOPIMUKSET
Korkojohdannaiset
Yhtiön rahoituspolitiikan mukaisesti johdannaissopimuksia solmitaan vain suojaustarkoituksessa. Koronvaihtosopimuksilla suojataan vieraan pääoman korkoriskiä muuntamalla vaihtuvakorkoiset lainat kiinteäkorkoisiksi. Suojaussuhteet ovat olennaisilta osin tehokkaita, poislukien negatiivisten viitekorkojen vaikutusta sopimuksiin, jotka erääntyvät ennen vuotta 2021. Suojattava riski ja suojausinstrumentti vastaavat ehdoiltaan muilta osin toisiaan. Sopimukset päättyvät vuosien 2019 - 2026 aikana.
Sopimukset, jotka erääntyvät ennen vuotta 2021
Nimellisarvo21 00015 000
Käypä arvo-388-325
Sopimukset, jotka erääntyvät vuonna 2021 tai myöhemmin
Nimellisarvo216 30051 000
Käypä arvo-4 720-1 574
22. PÄÄSTÖOIKEUDET
Päästökauppajakso2018-20202017-2020
tn CO2 tn CO2
Myönnetyt maksuttomat päästöoikeudet371 948393 051
Vuositasolle allokoituna126 022103 510
Päästöoikeuksien käyttö20182017
tn CO2 tn CO2
Päästömäärät 846 014269 693
Vastikkeetta myönnetyt päästöoikeudet 1.1. -126 022-103 510
Päästöoikeuksien osto -697 000-130 000
Alijäämä (+) / ylijäämä (-)22 99236 183
Myönnetyt käytettävissä olevat maksuttomat päästöoikeudet 31.12.389 543456 247