EPV ENERGIANHALLINTA

EPV Energianhallinta -liiketoiminta-alue tuottaa energianhallintaan liittyviä palveluja EPV:n osakkaille ja EPV:n omistamille tai osaomisteisille energiantuotantoyhtiöille.

EPV Tase tuottaa energianhallintaan liittyviä palveluja EPV:n osakkaille ja EPV:n omistamille tai osaomisteisille energiantuotantoyhtiöille. Oma energianhallintaan keskittyvä operointikeskus mahdollistaa entistä paremman toiminnan kehittämisen ja kustannustehokkaiden palveluvaihtoehtojen tuottamisen. Uuden keskuksen osakkaille suunnattuihin palveluihin kuuluvat erilaiset osakkaiden tukkusähkötaseen hallintaan tehtävät palvelut sekä sähkön osto ja myynti Pohjoismaisessa sähköpörssissä. Merkittävin osa operointikeskuksen toiminnasta kuluu toimintaan, jolla optimoidaan EPV:n tuotantoyhtiöiden energiakaupan tulosta. Tuulivoiman tuotannon ennustamiseen ja tuotannon hallintaan on kehitetty edistynyttä analytiikkaa ja algoritmeja.

Uusiutuvan ja suunnittelemattoman tuotannon lisääntyminen on ollut yksi tärkeä tekijä operointikeskuksen perustamisen taustalla, sillä se kasvattaa ympärivuorokautisen energiakaupan seurantaan, ennustamiseen ja kaupankäyntiin liittyviä tarpeita. Operointikeskuksessa energiataseen hallinta painottuu vahvasti lähituntien ja tulevan vuorokauden tuotannon suunnitteluun ja sitä toteutetaan ympärivuorokautisesti, vuoden jokaisena päivänä.

Kaikki EPV:n tuotanto-osuudet omaan energianhallintaan

Operointikeskuksen tehokas toiminta ja hyvä sähkötaseen hallinta realisoituvat EPV:n osakkaille säästöinä tuotantoyhtiöiden tuotantokustannuksissa. Tänä vuonna operointikeskuksen energianhallinnan piiriin siirtyivät EPV:n omistamat Olkiluodon ydinvoimaosuudet sekä Seinäjoen  että Vaasan voimalaitokset. Tällä hetkellä EPV:n operointikeskus hallinnoi kaikkiaan noin 850 MW:n tuotantokapasiteettia. Vuoden 2019 aikana varaudutaan hallinnoimaan EPV:n noin 160 MW:n osuutta Olkiluoto 3 -ydinvoimalasta.

Kyberturvallisuus keskipisteenä

Toimimme kiinteänä osana yhteiskunnan, asukkaiden ja yritysten elämää ja arkea. Olemme osallisena usean kaupungin sähkön ja lämmön toimitusketjua. Vastuullisena toimijana on ensiarvoisen tärkeää huolehtia siitä, että tietoturvallisuus on jatkuvasti hoidettu korkealla tasolla. Vuonna 2018 yhtiön tietohallinnossa panostettiin erityisesti kyberturvallisuuteen. Toteutimme laaja-alaisesti kyberturva-auditointeja eri toiminnoissa ja tuotantoyhtiöissä.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen GDPR:n voimaantullessa toukokuussa olemme myös tuottaneet ohjeistuksia ja koulutuksia henkilöstölle uusien tietosuojasäädösten yksityiskohdista ja miten meidän tulee säädöksiä käytännössä toimintaprosesseissamme ottaa huomioon.

Säätökykyä uusiutuvan energiantuotannon markkinoille

EPV:n operointikeskuksessa on otettu ja otetaan aktiivisesti käyttöön uutta teknologiaa ja palveluita tulevan toimintaympäristön asettamien vaatimusten mukaisesti.

Tällä hetkellä julkisuudessa käydään vilkasta keskustelua siitä, miten kuluttajien ja yritysten sähkönkulutuksen joustokyky saataisiin hyödynnettyä koko Suomen sähköjärjestelmän hyväksi. Aiemmin tuotanto on pitkälti sopeutunut kulutuksen muutoksiin. Ennakoimattoman tuotannon, kuten tuuli- ja aurinkovoiman lisääntyessä, tilanne on kääntymässä osittain päinvastaiseksi, eli kulutusta pyritäänkin yhä enemmän sopeuttamaan määrältään muuttuvaan tuotantoon. Toisin sanoen, kulutusta ohjattaisiin mahdollisuuksien mukaan sellaiseen ajankohtaan, kun energiaa on hyvin tarjolla.

Vaihteleva sähköntuotanto vaatii siis älykästä sähköjärjestelmää. Tämä tarkoittaa uusia toimintamalleja, teknologioita ja palveluita. Sähkön roolin ennakoidaan kasvavan myös lämmöntuotannossa.