EPV LÄMPÖ

EPV Lämpö -liiketoiminta-alueella tuotetaan sähköä ja lämpöä Vaasan, Seinäjoen, Tornion ja Raahen yhteistuotantolaitoksissa. Lisäksi tuotetaan turvetta sekä hankitaan puupohjaisia polttoaineita Seinäjoen ja Vaasan alueiden sähkön ja kaukolämmön tuotantoon.

EPV Lämmön liiketoiminta-alueella tehtiin tärkeitä liiketoimintakauppoja ja investointeja. Seinäjoen voimalaitostoiminnot hankittiin kokonaisuudessaan EPV Energian omistukseen. Investointipäätökset uusista teknologioista tehostavat voimalaitoksia.

EPV Lämmön vuosi 2018 oli täynnä merkittäviä uudistuksia. Suurin oli EPV Energian tekemä liiketoimintakauppa Seinäjoen voimalaitoksesta. EPV hankki Vaskiluodon Voimalta koko Seinäjoen voimalaitoksen liiketoiminnan henkilöstöineen sekä kaiken maaomaisuuden. Voimalaitosta luotsaa jatkossa EPV:n perustama uusi tytäryhtiö Seinäjoen Voima Oy. Maaomaisuus siirtyi puolestaan EPV Bioturve Oy:lle, joka niin ikään on EPV Energian tytäryhtiö.

Liiketoimintakauppa selkiyttää Seinäjoen voimalaitoksen omistusta ja tehostaa sen toimintaa. Liiketoimintakaupalla ei ole vaikutusta Vaskiluodon Voiman Vaasan voimalaitokseen, eli sen omistavat jatkossakin EPV Energia ja Pohjolan Voima tasaosuuksin. Operatiivinen yhteistyö Seinäjoen ja Vaasan voimalaitoksilla jatkuu myös ennallaan.

Seinäjoen ja Vaasan voimalaitosten tuotanto ja tehostusten säästöt ylittivät tavoitteet

Seinäjoen Voiman ja Vaskiluodon Voiman organisaation tehostaminen saavutti vuonna 2018 tavoitteensa täysmääräisesti ja tavoitteet jopa ylitettiin. Sekä Vaasan että Seinäjoen voimalaitoksen tuotantovuosi oli hyvä. Seinäjoella oli kaksi suunnittelematonta alasajoa. Molempien voimalaitosten vuosihuollot toteutuivat suunnitelmien mukaisesti.

Tornion Voiman investoinnit vähentävät päästöjä ja lisäävät energiatehokkuutta

Tornion Voiman maakaasupolttimien asennus varatehokattiloille saatiin päätökseen. Kaikkia varatehokattiloita pystytään käyttämään nyt maakaasulla ja häkäkaasulla, jolloin vältetään polttoöljyn käyttö ja siitä syntyvät päästöt. Uusien polttimien ansiosta voimalaitoksen rikki-, hiukkas- ja typpipäästöt vähenevät.

Torniossa tehtiin myös investointipäätös lämpöpumpputeknologiasta, joka parantaa palamisilman esilämmittämisprosessin energiatehokkuutta. Voimalaitokseen on päätetty hankkia myös röntgenteknologiaa, jolla analysoidaan sisään tulevia puupohjaisia polttoaineita. Kun polttoaineen laatutiedot parantuvat, manuaalinen työ vähenee, laitevauriot vältetään ja lämpöarvomäärittely tarkentuu.

Tornion Voiman vuosihuollossa ei ilmennyt muita poikkeamia kuin 2017–2018 talvikauden aikana todettu kuumakaasukanavan vikaantuminen. Kanavaa vahvistettiin ja korjattiin, minkä vuoksi voimalaitos oli toukokuussa viiden päivän ajan pois tuotannosta.

Raahen Voimalaitos otti maakaasun käyttöön

EPV:n osakkuusyhtiö Raahen Voiman uusi kattilalaitos toimi suunnitelmallisesti. Nyt kun Raahen uusi LNG-terminaali on valmistunut, kattilalaitoksessa päästiin onnistuneesti käyttämään myös maakaasua lisäpolttoaineena. Ennestään Raahessa poltetaan teollisuuden sivutuotteena syntyvää kaasua. Maakaasun ansiosta voimalaitoksen säätökyky sähkömarkkinoilla vahvistuu ennestään.

Ennätyksellinen turvetuotantovuosi

EPV Bioturve osti Vaskiluodon Voiman turvetuotantoliiketoiminnan ja yhtiön maa-alueet. Kaupan yhteydessä turvetuotannon henkilöstö siirtyi EPV Energian palvelukseen. Samalla EPV Bioturpeesta tuli Seinäjoen ja Vaasan voimalaitosten suurin polttoainetoimittaja.

Vuosia jatkuneen turvetuotantoniukkuuden jälkeen turvetta oli lämpimän ja kuivan kesän 2018 jälkeen saatavilla hyvin. Turvetuotanto oli edellisvuoteen verrattuna jopa kolminkertainen. Kesä oli kuivuuden ja tuulien vuoksi kuitenkin poikkeuksellinen, mikä aiheutti Suomessa mittavia maastopaloja. Myös EPV:n turvetuotantoalueella Kauhavan Ohranevalla syntyi maastopalo, mikä levisi puuskaisesta tuulesta johtuen turvetuotantoalueelta metsämaastoon. Palo saatiin onneksi hallintaan paikallisen pelastuslaitoksen, puolustusvoimien sekä EPV:n henkilöstön ja kumppaneiden erinomaisen yhteistyön ansiosta.

Woodtracker luo kanavan kansainvälisille polttoainemarkkinoille

EPV on perustanut kuuden muun suomalaisen energiayhtiön kanssa Woodtracker Oy:n, jonka toiminta käynnistettiin vuoden 2018 aikana kansainvälisen polttoainemarkkinan hintatason seurannalla. Yhtiö tulee keskittymään bioenergian hankintaan kansainvälisillä energiamarkkinoilla.

Woodtrackerin tehtävä on rakentaa toimitusvarmaa ja kilpailukykyistä tuontikanavaa energiaraaka-aineiden hankinnan turvaamiseksi, mikäli kotimaisissa toimituksissa esiintyy häiriöitä.  Koko energianhankintaketju yhdistämällä voidaan toimia teollisessa mittakaavassa ja varmistaa kaikissa tilanteissa kilpailukykyinen polttoaineen saatavuus.

EPV Energian sähkön hankinta

Vaskiluodon Voiman, Tornion Voiman ja Seinäjoen Voiman lämmöntuotanto yhteensä

Tornion Voiman ja Raahen Voiman sähköntuotanto