EPV Energia Oy (EPV) on suomalainen energiayhtiö, joka tuottaa ja hankkii sähköä ja lämpöä osakkailleen eli kotimaisille energiayhtiöille omakustannushintaan. Toimintatapaa kutsutaan mankalaperiaatteeksi, joka mahdollistaa osakkaille mittavat energiahankkeet ja alhaiset tuotantokustannukset.

EPV Energialla on yli 65 vuoden kokemus vastuullisesta energiantuotannosta. Panostamme määrätietoisesti päästöttömään, toimintavarmaan energiantuotantoon. Yhtiö on uudistanut energiantuotantopalettiaan voimakkaasti, minkä ansiosta hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi. Tavoitteenamme on hiilineutraali sähköntuotanto vuoteen 2035 mennessä.

Yhtiö on päästöttömän energiantuotannon edelläkävijä esimerkiksi tuulivoiman ja kotimaisen metsäenergian hyödyntämisessä. EPV Energian strategian mukaan määrätietoista panostamista päästöttömään energiantuotantoon jatketaan myös tulevaisuudessa.

Konsernin sähkönhankinta oli vuonna 2018 yhteensä 4 915 GWh, joka vastaa 5,6 % kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä. Viime vuonna entistä suurempi osuus energiasta tuotettiin päästöttömästi:

  • Ydinvoima 1 180 GWh
  • Vesivoima 1 016 GWh
  • Tuulivoima 721 GWh
  • Kivihiili 473 GWh
  • Turve 627 GWh
  • Biopolttoaineet 280 GWh

Vuonna 2018 EPV:n hankkiman sähkön keskimääräinen hiilidioksidipäästö (CO2) oli 212,3 g/kWh. Yhtiön osakkaille toimitetun sähkön tuottamisessa käytettiin ydinpolttoainetta keskimäärin 0,7 mg/kWh.

Tuotanto-osuuksilla hankitun sähkön keskimääräiset päästöt olivat:

  • Typenoksidipäästöt 241 mg/kWh
  • Rikkidioksidipäästöt 180 mg/kWh
  • Hiukkaspäästöt 7,5 mg/kWh

EPV Energian CO2-ominaispäästöt

Yli 65 vuoden kokemus vastuullisesta energiantuotannosta

EPV Energia perustettiin vuonna 1952 nimellä Etelä-Pohjanmaan Voima. Yhtiön juuret ovat Pohjanmaalla, jossa alueen sähkölaitokset halusivat yhdistää voimansa sähkön kysynnän lisääntyessä. Vuosikymmenten aikana EPV Energian toiminta on laajentunut koko Suomeen ja myös Ruotsiin ja Norjaan. Alkuperäinen toiminta-ajatus kantaa yhä eli omistajille hankitaan kustannustehokasta energiaa.

Omaisuuserien kehitys M€ (tase, vastaavaa)20142015201620172018
Pysyvät vastaavat399,60497,77531,73626,86630,49
Vaihto-omaisuus4,826,195,565,825,94
Pitkäaikaiset saamiset65,0863,0435,2638,7945,30
Lyhytaikaiset saamiset44,23103,8876,0475,0866,20
Rahat ja pankkisaamiset35,8040,5971,2450,6979,53
Yhteensä549,53711,47719,83797,24827,46

Rahoituserien kehitys M€ (tase, vastattavaa)20142015201620172018
Oma pääoma284,74359,72346,11356,41345,81
Vähemmistöosuus7,867,547,617,998,09
Pitkäaikainen vieras pääoma210,47280,75294,37330,18373,76
Lyhytaikainen vieras pääoma46,4663,4671,74102,6699,80
Yhteensä549,53711,47719,83797,24827,46